Hobnob Highball

Hobnob Highball

SKU: 9000052881
£3.99Price

Sleeve of 4 everyday Hobnob highball glasses

300ml capacity